Womin copywriter

Kommunikatör

Jag har en bakgrund som kommunikationsansvarig och tycker att kommunikation är otroligt spännande. När jag jobbade som kommunikatör fick jag ofta frågan vad det egentligen innebär att jobba som kommunikatör. Det är en relevant och väldigt vanlig fråga.


Jag anser att en bra kommunikatör stöttar ledning och medarbetare så att arbetet den gör blir osynligt. För när kommunikationen fungerar så hjälper det verksamheten att göra detsamma. I en kommunikativ organisation finns ett kommunikationsklimat som välkomnar diskussion, frågor och förändring. Som kommunikationskonsult kan jag hjälpa dig att skapa en bättre kommunikation både internt och externt. Jag hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar. Behöver du hjälp vid implementering av nya system eller organisationsförändringar? Behöver du se över hur du pratar med dina kunder eller behöver du någon som skriver interna nyheter om verksamheten? 


Vad kan jag göra?

Jag hjälper dig med kommunikation. Behöver du hjälp under projekt eller vid en organisationsförändring? I mitt arbete som konsult kan jag hjälpa dig att kommunicera med medarbete kring särskilda förändringar, förbereda informationsmöten, skriva pressmeddelande eller göra inlägg i sociala medier. Jag är van vid olika typer av kommunikationsutmaningar och hjälper gärna ditt företag att bli bättre kommunikatörer.